NEWSLETTER

Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej

Praktyczne zajęcia dla młodzieży. Gwiazdy krytyki w roli wykładowców.

Chcesz zostać recenzentem filmowym? Chcesz nauczyć się tworzyć wideobloga? Chcesz podszkolić się w technikach omawiania zjawisk kinowych i rzeczywistości multimedialnej? Te warsztaty są dla Ciebie!


Gdyńska Szkoła Filmowa zaprasza na drugą edycję Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Zajęcia skierowane są do młodzieży od 15. do 25. roku życia, chcącej rozpocząć przygodę lub szlifować warsztat krytyka filmowego i nowomedialnego, piszącego teksty do czasopism, tworzącego bloga lub publikującego recenzje wideo. Około 40 godzin zajęć warsztatowych poprowadzą specjaliści – krytycy, filmoznawcy, redaktorzy, blogerzy, youtuberzy. Zajęcia odbywają się w weekendy w Gdyńskim Centrum Filmowym.Planowany termin 2. edycji: weekendy między 13 października a 2 grudnia 2018 roku (wstępne terminy zajęć: 13–14.10.2018, 27–28.10.2018, 17–18.11.2018, 24–25.11.2018, 1.12–2.12.2018).


Pokłosiem warsztatów jest publikacja prac uczestników jako multimedialnej monografii omawianego filmu w przestrzeni strony Gdyńskiej Szkoły Filmowej: www.gsf.pl/wkf/.


Tę edycję poprowadzą Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, filmoznawca, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor artystyczny FPFF, oraz Kaja Klimek, krytyczka, autorka vloga Hashtag Warsztat, edukatorka filmowa i tłumaczka.Chętnych prosimy o mailowe zgłoszenie pracy pisemnej (1–2 strony maszynopisu) lub przesłanie nagrania wideo (3–5 minut), zawierających recenzję lub inną formę omówienia filmu. Koszt uczestnictwa w całości warsztatów 100 zł.


Informacje i zgłoszenia do 30 września 2018 roku: Adam Kamiński – mail: a.kaminski@festiwalgdynia.pl, tel. 600 480 686
Czasem można usłyszeć opinie, że w epoce nowych mediów (zwłaszcza Internetu) – w której pisać i publikować może każdy (więc każdy może być krytykiem) – nastąpił spadek prestiżu zawodu krytyka filmowego. Naszym zdaniem jest odwrotnie: nadmiar przekazów audiowizualnych docierających do nas każdego dnia (inaczej niż przed kilkudziesięciu laty) sprawia, że potrzebujemy zaufanego przewodnika po świecie audiowizji, który pozwoli się nam nie zagubić w chaosie przekazów. To zadanie współczesnego krytyka filmowego i audiowizualnego, świetnie przygotowanego do swojego fachu.Cykl zajęć warsztatowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ma na celu naukę planowania, tworzenia i redagowania przekazów krytycznych (pisanych i audiowizualnych) związanych z filmem oraz nowymi mediami. Cyfryzacja kultury oraz dominacja nowych mediów (dziś głównie internetu) sprawia, że – obok tradycyjnych (pisanych) form krytyki filmowej – warsztat będzie uczył także umiejętności odnalezienia się krytyka w nowomedialnym środowisku. W związku z tym w warsztacie uczyć będziemy także – obok klasycznych i wciąż obowiązujących form krytyki pisanej – sposobów tworzenia bloga, wideobloga oraz wizualnych esejów krytyczno-filmowych (np. w formie prezentacji multimedialnych, fotokastu, wideoeseju, internetowego dziennikarstwa itp.).PROGRAM ZAJĘĆ

Zespół prowadzący warsztaty przybliży podstawowe zasady obowiązujące krytyka (etos krytyka), zajmie się opisem specyfiki krytyki filmowej i nowomedialnej.


Omówimy szersze i jednostkowe aspekty społeczno-obyczajowe i zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem medialnym. Wskażemy na specyfikę odbiorców i relacje krytyk–producent–twórca–widz (które dziś zmieniły się radykalnie). Przeanalizujemy – pod kątem zdefiniowania współcześnie atrakcyjnych strategii krytyczno-filmowych – teksty laureatów Konkursu im. Krzysztofa Mętraka na najlepszego krytyka młodego pokolenia.


Wskażemy na różnicę pomiędzy krytykiem filmowym, recenzentem a dziennikarzem filmowym. Opiszemy współczesny background krytyki filmowej (dziś bardziej kulturoznawczy i medioznawczy niż filologiczny i literacki, jak to było kilka dekad temu). Zespół przygotuje uczestników warsztatów na dobór tematu i utworu, nad którym będą pracowali. Wskaże konteksty, w których muszą orientować się krytycy w konkretnych sytuacjach.KRYTYKA PISANA

Przedstawione zostaną funkcje, cele, budowa, elementy poprawnego tekstu krytycznego. W programie wyjdziemy od opracowania ogólnej koncepcji tekstu, poprzez konkretne rozplanowanie, z przejściem przez poszczególne etapy realizacyjne, aż po działania promocyjne. Będziemy uczyć specyfiki różnych gatunków krytyczno-filmowych: recenzji, wywiadu, reportażu z planu, sprawozdania, notki recenzenckiej, eseju krytyczno-filmowego, szkicu monograficznego, artykułu publicystycznego itp.). Wreszcie na zajęciach przedstawimy elementy merytorycznej, językowej i technicznej redakcji tekstu krytycznego.KRYTYKA NOWOMEDIALNA

Wskażemy na specyfikę nowych mediów (głównie Internetu) jako środowiska dla krytyki artystycznej. Uczyć będziemy umiejętności tworzenia konkretnych gatunków krytyki nowomedialnej. Wyjdziemy od bloga – który jest połączeniem tradycyjnej krytyki pisanej z krytyką nowomedialną – i pójdziemy w stronę, w którą – naszym zdaniem – zmierzać będzie krytyka artystyczna: połączenia słowa i ruchomego obrazu, jak np. w wideoblogu czy wideoeseju; uczyć będziemy także zasad dziennikarstwa internetowego.PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM!

Koncepcja warsztatów nie zakłada „sztuki dla sztuki”. Warsztaty będą ukierunkowane na wymierny rezultat, jakim jest przygotowanie przekazów krytycznych przez uczestników.Producent projektu: Leszek Kopeć

Pomysłodawca i producent wykonawczy: Adam Kamiński

Kierownik artystyczny: Krzysztof Kornacki

Instytucja wykonawcza: Gdyńska Szkoła Filmowa

Instytucje współpracujące: Uniwersytet Gdański, Kwartalnik Artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”