NEWSLETTER

Gdyńskie Warsztaty Scenariuszowe

Gdyńskie Warsztaty Scenariuszowe

Najważniejsze aspekty pracy nad scenariuszem filmowym od strony praktycznej. Zajęcia pod kierunkiem wykładowców GSF.

Uczestnicy Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych podczas zajęć rozwijają własne pomysły, a finałem ich pracy będzie przygotowanie sformatowanych scenariuszy krótkich filmów fabularnych.


Program Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych obejmie następujące zagadnienia:

- poszukiwanie pomysłu i tematu na film fabularny,
- kreowanie bohatera oraz świata w którym żyje,
- konstruowanie opowieści filmowej przy użyciu scen,
- budowanie motywacji, relacji i konfliktu,
- dialogi w filmie fabularnym,
- adaptacja noweli lub opowiadania,
- wybór gatunku, formy i stylu filmowego,
- formatowanie scenariusza filmowego,
- przygotowanie streszczenia, synopsisu i treatmentu.

Zajęcia – w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej, przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni – prowadzą wykładowcy GSF, między innymi Jerzy Rados, Grzegorz Łoszewski, Paweł Huelle, Mirosław Bork i Krzysztof Kornacki. Uczestnicy, którzy ukończą warsztat, otrzymają dyplom ukończenia Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych.

Zajęcia w ramach Warsztatów odbywają się w listopadzie i grudniu 2015 roku oraz styczniu i lutym 2016 roku, w następujących terminach: 19.11, 26.11, 2.12, 9.12, 16.12, 7.01, 13.01, 20.01, 27.01, 3.02, w godz. 17:30 - 20:30. Łącznie zaplanowano 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. W okresach pomiędzy zajęciami uczestnicy kontynuują prace nad scenariuszami.