Młodzi o filmach FPFF! Konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego

Nagrody finansowe i zaproszenia na Festiwal!

Jeśli masz mniej niż 25 lat i chcesz napisać recenzję polskiego filmu fabularnego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody finansowe i akredytacje na 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 


Producenci Warsztatów Krytyki Filmowej i Nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, Kwartalnik Artystyczny „Bliza”, zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej „Script” – ogłaszają konkurs na recenzję filmu fabularnego. Jurorzy czekają na teksty krytyczne poświęcone filmom z Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z ostatnich pięciu lat.


Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przeczytaj regulamin i sprawdź załączoną do niego listę tytułów filmowych. Do 26 sierpnia 2018 roku napisz recenzję wybranego filmu i prześlij ją na adres: a.kaminski@festiwalgdynia.pl .


Do 15 września 2018 roku jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody


główną – w wysokości 1000 złotych, dwie dodatkowe – po 500 złotych, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów Krytyki Filmowej i Nowomedialnej.


Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ufunduje dla zwycięzców akredytacje na 43. FPFF. Nagrodzone prace zostaną ponadto opublikowane w przestrzeni medialnej, jaką dysponują organizatorzy.Regulamin konkursu, wraz z listą rekomendowanych filmów, dostępny jest na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej. ILUSTRACJAKONKURS-slajder.jpg